กล่องกระดาษสาสีเขียว
      ขนมไทย จำนวน 12 ชิ้น
      ราคากล่องละ 150 บาท


 กล่องกระดาษสาสีเขียว
      ขนมไทย จำนวน 14 ชิ้น
      ราคากล่องละ 180 บาท


 กล่องกระดาษสาสีเขียว
      ขนมไทย จำนวน 18 ชิ้น
      ราคากล่องละ 200 บาท


 ขนมพร้อมเตรื่องดื่ม
      (ชุดเล็ก)
      ขนม 4 ชิ้น + น้ำดื่ม 1 ถ้วย

      ราคากล่องละ 30 บาท


 ขนมพร้อมเครื่องดื่ม
      (ชุดใหญ่)  ขนม 6 ชิ้น

      น้ำดื่ม,น้ำเปล่า รวม 2 ถ้วย

      ราคากล่องละ 40 บาท


 


 กล่องหลุมสีทอง
      ขนมไทยรวม 9 ชิ้น
      ราคากล่องละ 85 บาท


 กล่องหลุมสีทอง
      ขนมไทยรวม 20 ชิ้น
      ราคากล่องละ 160 บาท


 กล่องหลุมสีทอง
      ขนมไทยรวม 30 ชิ้น
      ราคากล่องละ 230 บาท


 กล่องหลุมสีทอง
      ขนมไทยรวม 40 ชิ้น
      ราคากล่องละ 300 บาท


 

 กล่องหลุมลายขนม
      ขนมมงคล 9 ชิ้น
      ราคากล่องละ 120 บาท

 กล่องหลุมลายขนมไทย
      ขนมไทยรวม 30 ชิ้น
      ราคากล่องละ 200 บาท

 กล่องหลุมลายกุหลาบ
      ขนมไทยรวม 35 ชิ้น
      ราคากล่องละ 240 บาท

 กล่องหลุมลายกุหลาบ
      ขนมไทยรวม 42 ชิ้น
      ราคากล่องละ 270 บาท


 


 ท้องม้วน (ทุกรส)
      ราคาถุงละ 35 บาท


 ถ้วยฟู /ข้าวตอกตั้ง
      ราคากล่องละ 20 / 25 บาท


 กลีบลำดวน/ ตัวหนอน
      ราคาถุงละ 30 บาท


 คุ๊กกี้
      ราคาถุงละ 35 บาท