ขนมชั้น
ราคา 6 บาท
ขนมชั้น
ราคา 6 บาท
ขนมชั้น
ราคา 6 บาท
ขนมชั้น
ราคา 6 บาท
ลูกชุบ (2 ลูก)
ราคา 8 บาท
ตะโก้มัน
ราคา 4 บาท
ตะโก้มัน
ราคา 4 บาท
อัญชัน
ราคา 4 บาท
ข.ไข่เเมงดา
ราคา 4 บาท
โอวหนี่เเป๊ะก๊วย
ราคา 8 บาท
ลืมกลืน (สีเขียว)
ราคา 4 บาท
ลืมกลืน (สีชมพู)
ราคา 4 บาท

เสน่ห์จันทร์
ราคา 5 บาท
เม็ดขนุน
ราคา 5 บาท
ทองเอก
ราคา 5 บาท
จ่ามงกุฏ
ราคา 30 บาท
ฝอยทอง
ราคา 5 บาท
ทองหยิบ
ราคา 5 บาท
ทองหยอด (3 ลูก)
ราคา 6 บาท
ทองหยอด (1 ลูก)
ราคา 4 บาท
หม้อเเกง
ราคา 4 บาท
สังขยาฝอยทอง
ราคา 4 บาท
บ้าบิ่น
ราคา 5 บาท
สังขยาฝักทอง
ราคา 4 บาท

วุ้นกาแฟ
ราคา 4 บาท
วุ้นกะทิ
ราคา 4 บาท
วุ้นฝอยทอง
ราคา 4 บาท
วุ้นทองหยอด
ราคา 4 บาท
วุ้นมะพร้าว
ราคา 5 บาท
วุ้นผลไม้
ราคา 5 บาท
วุ้นถั่วแดง
ราคา 8 บาท
วุ้นลูกชุบ
ราคา 8 บาท
วุ้นม้วนกุหลาบ
ราคา 12 บาท
วุ้นกุหลาบ
ราคา 7 บาท
วุ้นกุหลาบ
ราคา 7 บาท
วุ้นกุหลาบ
ราคา 7 บาท

ข้าวเหนียวสังขยา
ราคา 4 บาท
ข้าวเหนียวดำ
ราคา 4 บาท
ข้าวเหนียวกุ้ง
ราคา 4 บาท
ข้าวเหนียวเเก้ว
ราคา 4 บาท
ข้าวเหนียวเเก้ว
ราคา 4 บาท
ข้าวมถุปายาธ
ราคา 7 บาท
ข้าวเหนียวมะม่วง
ราคา 12 บาท
ม้าห้อมะยงชิด
ราคา 20 บาท
เเอบเปิ้ลกุหลาบ
ราคา 8 บาท
เผือกกวน
ราคา 6 บาท
ช่อม่วงไส้ปลา
ราคา 13 บาท
ช่อม่วงไส้ไก่
ราคา 11 บาท

หยกมณี
ราคา 4 บาท
มันอัมรา
ราคา 4 บาท
เปียกปูน
ราคา 4 บาท
เทียนเเก้ว
ราคา 4 บาท
ศิลาอ่อน
ราคา 4 บาท
ตะโก้เผือก
ราคา 4 บาท
เทียนญี่ปุ่น
ราคา 6 บาท
เทียนเสวย
ราคา 5 บาท
เทียนสลัดงา
ราคา 8 บาท
กลีบลำดวน
ราคา 4 บาท
สัมปันนี
ราคา 4 บาท
ถ้วยฟู
ราคา 4 บาท